KẾ TOÁN TỔNG HỢP

1/ Lĩnh vực ngành nghề:
Kế toán, Tài chính, Kiểm toán
2/ Địa điểm làm việc:
76 Mai Thị Lựu, P. Đa Kao, Q. 1, TP.Hồ Chí Minh
3/ Mô tả công việc:
Theo dõi, cập nhật tình hình thu chi, thanh toán nội bộ
+ Cập nhật doanh thu, chi phí nội bộ, cân đối việc thu chi, lập phiếu thu – chi và thực hiện thu chi và sổ theo dõi và quản lý luồng tiền qua quỹ và quản lý tiền. Theo […]

vesinhlequan.com