THỰC TẬP MARKETING & SALE INTERSHIP

Tạo cơ hội cho sinh viên trải nghiệm trong môi trường doanh nghiệp thực tế trong lĩnh vực quà tặng. BDiamond tổ chức tuyển dụng thực tập sinh cho phòng Marketing & Sale. Đặc biệt sau thời gian thực tập BDiamond những bạn xuất sắc sẽ trở thành nhân viên chính thức của công ty.
1/ Vị trí ứng tuyển:
Thực tập Marketing & Sale internship.
2/ Mô tả công việc:

– Tham gia định hướng và sáng tạo nội dung marketing.
– Xây dựng và […]

vesinhlequan.com